Processen kring aktieutdelning i fåmansbolag: En steg-för-steg-guide

När du äger eller driver ett fåmansbolag kan aktieutdelning vara ett sätt att ta ut en del av bolagets vinst. Men hur går processen till? Låt oss gå igenom stegen:

1. Bestämning av utdelningsutrymme Innan utdelning kan ske måste bolaget fastställa sitt utdelningsutrymme. Detta är det belopp som kan delas ut skattefritt eller med en lägre skattesats. Utdelningsutrymmet baseras på bolagets egna kapital och vissa taxerade värden på tillgångar.

2. Styrelsens förslag Styrelsen för bolaget lägger fram ett förslag om utdelningens storlek. Förslaget bör beakta bolagets ekonomiska situation, framtida investeringsbehov och 3:12-reglernas begränsningar.

3. Beslut vid årsstämma eller extra bolagsstämma Aktieägarna fattar beslut om utdelningen vid bolagets årsstämma eller vid en extra bolagsstämma. Majoriteten av aktieägarna måste godkänna förslaget för att det ska gå igenom.

4. Avstämningsdag Efter beslutet fastställs en avstämningsdag. Det är den dag då man måste vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelning.

5. Utbetalning av utdelning Efter avstämningsdagen betalas utdelningen ut till aktieägarnas bankkonton. För dem som har sina aktier hos en nätmäklare kommer utdelningen automatiskt att sättas in på deras mäklarkonto.

6. Skattemässiga överväganden Beroende på storleken på utdelningen och aktieägarens totala inkomster från bolaget kan delar av utdelningen komma att beskattas som inkomst av tjänst enligt 3:12-reglerna. Det är därför viktigt att noggrant dokumentera och rapportera alla utdelningar i deklarationen. Läs mer om 3:12 reglerna i separat blogginlägg.

Utdelningsutrymmet, som bestämmer hur mycket av bolagets vinst som kan delas ut till aktieägarna, beräknas utifrån den senast fastställda årsredovisningen. Man kan inte basera en utdelning på en förväntad vinst under det pågående räkenskapsåret.


För att ett fåmansbolag ska kunna göra en utdelning krävs:

  1. Fastställd årsredovisning: Utdelningen baseras på siffrorna i den senast fastställda årsredovisningen.
  2. Bolagsstämmans beslut: Antingen vid den ordinarie årsstämman eller en extra bolagsstämma kan aktieägarna besluta om utdelning, men återigen baserat på den senast fastställda årsredovisningen.
  3. Likviditetstest: Bolaget måste också genomföra ett likviditetstest för att säkerställa att bolaget, även efter utdelningen, har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kortfristiga skulder.

Om bolaget gör en bra vinst under året men resultatet inte är fastställt, kan man inte göra en utdelning baserad på den vinsten. Man måste vänta tills årets slut, genomföra en årsredovisning som sedan fastställs vid årsstämman. Efter det kan en utdelning baseras på den vinsten beslutas.

Detta system är designat för att säkerställa att bolag inte delar ut pengar för tidigt och hamnar i ekonomiska svårigheter senare under året. Om man vill ta ut pengar från bolaget under året innan en årsredovisning har fastställts, kan detta eventuellt göras genom lön eller förskott på lön, men detta skulle medföra andra skattemässiga konsekvenser.


Sammanfattning: Aktieutdelning i fåmansbolag kan vara ett effektivt sätt att ta ut vinst från bolaget, men det kräver noggrann planering och förståelse av de skattemässiga reglerna. Genom att följa processen steg för steg och konsultera med skatteexperter kan du säkerställa att allt går smidigt och enligt regelboken.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings