Kontrollbalansräkning: En Oundviklig Skyldighet och dess Konsekvenser

Vad är en Kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är en särskild balansräkning som ska upprättas när det finns anledning att tro att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Halva Kapitalet är Förbrukat – Vad Innebär Det?

När man säger att ”halva kapitalet är förbrukat” innebär det att bolagets finansiella styrka har försvagats till en punkt där det riskerar att inte kunna uppfylla sina skuld- och betalningsförpliktelser.

Justeringar i Kontrollbalansräkning vs Vanlig Balansräkning

I en kontrollbalansräkning görs vissa justeringar jämfört med en vanlig balansräkning. Exempelvis:

  • En värdering av tillgångar till deras verkliga värde istället för anskaffningsvärde.
  • Försiktighetsprincipen tillämpas mer rigoröst; värden får inte överskattas.
  • Avskrivningar och nedskrivningar beaktas noga.

När är det Dags för en Kontrollbalansräkning?

  • Kapitalbrist: Om det finns skäl att anta att bolagets egna kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.
  • Resultatlöst Utmätningsförsök: Om Kronofogden har genomfört ett resultatlöst utmätningsförsök.

Följdåtgärder

Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet är kritiskt lågt, måste styrelsen omedelbart kalla till extra bolagsstämma. Här avgörs om bolaget ska försöka återställa kapitalet eller gå i likvidation.

Konsekvenser vid Underlåtenhet

Om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning när den borde, kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga för bolagets skulder.

Skydd för Fordringsägare

Denna reglering finns för att skydda fordringsägarna och säkerställa att företaget inte fortsätter sin verksamhet på en osund finansiell grund.

Exempel

Till exempel, ett bolag med 50 000 kr i registrerat aktiekapital och 20 000 kr i egna kapital borde omedelbart upprätta en kontrollbalansräkning.

Slutsats

Kontrollbalansräkning är inte bara en formell skyldighet; det är en vital del av riskhantering och god företagsstyrning. Ignorering av denna skyldighet kan leda till allvarliga rättsliga och finansiella konsekvenser.

För ytterligare information eller frågor, varmt välkommen att kontakta oss på Redovisningsbyrån Rydén & Co AB.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings